ODCZYNNIKI.EU
strona główna
KATALOG/CENNIK
odczynniki i chemikalia
POGOTOWIE ODCZYNNIKOWE
odczynniki 24h / 7 dni w tygodniu
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
analizy, doradztwo, technologie
PROMOCJE
tanie odczynniki i chemikalia
Regulamin sprzedaży
Kontakt
ENGLISH
chemicals catalog

R E G U L A M I N
z dnia 29.10.2010 r.
wersja nr 4.51 aktualna od dnia 30.12.2019 r.

1. Składanie zamówień na odczynniki
a) W przypadku złożenia zamówienia na odczynnik(i), do łącznej wartości zamówionych odczynników doliczamy opcjonalnie:
- opłatę za pakowanie tychże odczynników do jednej przesyłki (opłata za pakowanie nie zależy od ilości odczynników w przesyłce i nie jest naliczana przy odbiorze osobistym)
- opłatę za realizację mikrozamówień (szczegóły niżej)
- opłatę za obsługę osób fizycznych (dotyczy niektórych odczynników, nie dotyczy firm)
- opłatę za usługi ekspresowe (gdy nasz Klient sobie takiej usługi życzy)
- zryczałtowane opłaty za usługi kurierskie (chyba, że Klient wybrał opcję zapłaty kurierowi za jego usługi).
b) Zamówienie Nabywcy powinno zawierać przynajmniej:
- dokładną nazwę każdego zamawianego odczynnika i ewentualnie jego numer katalogowy;
- wielkość i ilość opakowań dla każdego zamawianego odczynnika;
- czystość lub rodzaj każdego zamawianego odczynnika;
- numer naszej aktualnej oferty, na podstawie której składane jest zamówienie;
- nazwy dodatkowych usług (np. realizacja ekspresowa);
- nazwę Nabywcy (także ewentualnego Płatnika) - tj. nazwę przedsiębiorstwa lub dane personalne osoby fizycznej;
- dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (adres, NIP i REGON) - o ile Klient chce otrzymać fakturę;
- adres Odbiorcy, na który będzie kierowana przesyłka wraz z ewentualnym telefonem kontaktowym;
- dokumenty potwierdzające istnienie firmy, a w przypadku osób fizycznych kopia dowodu osobistego i deklaracja ostatecznego użytkownika - wymóg ten dotyczy tylko niektórych odczynników toksycznych, żrących lub mogących stanowić prekursory narkotyków;
- potwierdzenie, że Klient będzie musiał dokonać przedpłaty oraz ewentualne żądanie wystawienia faktury zaliczkowej lub proforma; niektórzy Klienci, którzy nie muszą dokonywać przedpłat muszą wyraźnie zaznaczyć formę płatności (uwaga: ceny towarów i usług są wyższe przy płatnościach odroczonych).
c) Wszystkie ceny podawane w serwisie internetowym oraz w ofertach e-mailowych, telefonicznych, faxowych nie zawierają należnego podatku VAT (są to ceny netto); do większości cen towarów i usług należy dodać standardową stawkę podatku od towarów i usług (podatek VAT) tj. 23%.

2. Płatność
a) Warunki płatności: PEŁNA PRZEDPŁATA! Nie wysyłamy odczynników za zaliczeniem pocztowym lub z płatnością przy odbiorze.
b) Zamówienia realizujemy po otrzymaniu wpłaty pełnej należności (koszt odczynników, towarów i usług dodatkowych, pakowania, usł. detal., ewentualnie koszt przesyłki dla przesyłek zwykłą pocztą).
c) dla niektórych Klientów instytucjonalnych oraz dla stałych Klientów istnieje możliwość dodatkowych form płatności:
- płatność przy odbiorze towaru - dopłata 8% (uwaga: wyższy również koszt przesyłki kurierskiej);
- płatność kredytowana (przelew 14 dni) - dopłata zmienna 10-20% (tylko dla stałych Klientów instytucjonalnych płacących w terminie).
d) dopłaty podane w ppkcie c) są doliczane do wszystkich cen towarów i usług sprzedawanych Klientowi
e) zapłatę należności dokonuje się przelewem na nasze konto a w wyjątkowych przypadkach uiszcza się zapłatę gotówką w naszej siedzibie (por. pkt. 12).
f) wszelkie nieuzgodnione nadpłaty są traktowane jako darowizny na rzecz fundacji IP.
g) Nabywca może w ciągu 2 dni od daty nadania przelewu zawierającego nadpłatę, poinformować Sprzedawcę o swoim błędzie i chęci odzyskania błędnie wpłaconej kwoty; opłata karna za obsługę zwrotu mylnie przesłanych nadpłat wynosi 25% wartści mylnej kwoty plus 150,00 zł netto (za obsługę mylnie przesłanych środków wystawiamy fakturę VAT).

3. Opłaty za pakowanie (GP = Grupa Pakowania)
a) Opłaty (netto) za pakowanie w zależności od grupy pakowania (GP), w przypadku wysyłki odczynników, wynoszą:
Grupa S (nr kat.: PP-0001) - ciała stałe, niepalne, nietoksyczne, nieżrące w opakowaniach nie tłukących się - głównie sole nieorganiczne, barwniki, metale: 20,00 zł netto;
Grupa F (nr kat.: PP-0004) - ciecze palne lub toksyczne lub żrące, ewentualnie niebezpieczne ciała stałe: 35,00 zł netto;
Grupa X (nr kat.: PP-0005) - ciecze wyjątkowo mocno żrące lub skrajnie toksyczne lub w dużych ilościach, wymagające dodatkowych zabezpieczeń na czas transportu: 125,00 zł netto.
b) Przy pakowaniu odczynników różnych grup, przyjmuje się cenę za grupę, dla której opłata za pakowanie jest najwyższa.
c) Cena za pakowanie jest stała dla jednej wysyłki i nie zależy od ilości pakowanych odczynników.
d) Przy osobistym odbiorze odczynników luzem (nie pakowanych w paczki) nie pobieramy opłaty za pakowanie.
e) UWAGA: przy sprzedaży niektórych odczynników pobieramy kaucję za opakowanie (ustawa o odpadach opakowaniowych).

4. Specjalna opłata za realizację mikrozamówień (dla zamówień o niskiej wartości)
a) Przy zamówieniu towarów (odczynników i szkła laboratoryjnego - nie wliczając usług ekspresowych) na kwotę łącznie niższą niż 1000,00 zł, doliczamy opłatę 50,00 zł netto za realizację mikrozamówień (opłaca się więc wykonywać zbiorowe zamówienia - wtedy oprócz zniesienia opłaty za usługi detaliczne można otrzymać rabat, dodatkowo koszt transportu oraz opłata za pakowanie rozkładają się na większą ilość towarów).

5. Transport
a) Koszty opłat związanych z przesyłką kurierską pokrywa Odbiorca, przy czym usługę tę można opłacić w naszej firmie (wysyłka przez TNT, Raben lub DHL) lub zlecić wysyłkę na koszt Odbiorcy za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej. Ze względu na bardzo niską jakość usług firmy UPS, nie wysyłamy paczek za pośrednictwem tej firmy, chyba, że pod warunkiem wniesienia specjalnej dopłaty (+15,00 zł netto) oraz przeniesienia odpowiedzialności za przesyłkę na Odbiorcę (nie uczestniczymy w procesie reklamacji).
b) Na koszt przesyłki kurierskiej składają się m.in.: opłata podstawowa, ubezpieczenie przesyłki (o ile jej wartość przekracza określony próg), dopłaty za niestandardowe zalecenia; do kalkulacji kosztu przesyłki brana jest pod uwagę większa waga spośród wagi przestrzennej lub rzeczywistej; tzw. masę przestrzenną Mp (w kg) oblicza się ze wzoru (wymiary w cm): Mp = szerokość * wysokość * długość / 4000
c) Cennik kosztów transportu:
- paczka standard z ubezp. (dla odczynników z grupy pakowania S): 45,00 zł netto /paczka do 30 kg/;
- paczka niestandard z ubezp.(dla odczynnikow z grupy pakowania F i X): 75,00 zł netto /paczka do 30 kg/;
- spedycja ADR (dla odczynników, które nie mogą być przewożone paczkami kurierskimi): indywidualna wycena;
- dopłata 20,00 zł netto + 0,25% wartości za ubezpieczenie przesyłki o wartości powyżej 50000 zł;
- opłata 25,00 zł netto za pobranie gotówki przez kuriera; (tylko dla wybranych klientów specjalnych)
- dopłata dla przesyłek standardowych (GP: S) o masie 30-200 kg: 95,00 zł netto;
- dopłata dla przesyłek standardowych (GP: S) o masie 201-1000 kg: 140,00 zł netto;
- dopłata dla przesyłek niestandardowych o masie ponad 30 kg: 150,00 zł netto;
- przesyłka konduktorska (Warszawa, Poznań, Szczecin, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Jelenia Góra, Wałbrzych, Świdnica, Opole, Aglomeracja Śląska: Katowice, Bytom, Rybnik, Chorzów, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Zabrze; Gliwice, Płock, Kraków, Rzeszów, Tarnów, Kielce, Radom, Toruń, Łódź, Kalisz, Słupsk, Bielsko-Biała, Legnica, Nowy Sącz, Tarnobrzeg, Krosno, Przemyśl, Zamość, Chełm, Biała Podlaska, Białystok, Siedlce, Lublin, Częstochowa, Kędzierzyn-Koźle, Bydgoszcz, Konin, Piła, Skierniewice, Koszalin, Piotrków Trybunalski, Inowrocław, Lubin, Tomaszów Mazowiecki, Głogów, Ełk, Leszno, Gniezno, Stargard, Ostrów Wielkopolski, Słupsk, Elbląg, Brzeg, Olsztyn, Suwałki, Ostrołęka, Sieradz, Łomża, Police, Cieszyn, Bełchatów, Sandomierz, Mielec, Włocławek, Grudziądz, Jaworzno, Zgorzelec, Kłodzko, Trójmiasto: Gdynia, Sopot, Gdańsk i inne miasta na trasie linii kolejowych): 185,00 zł netto + koszt usługi kolejowej (usługa dostępna tylko jeśli PKP oferuje dla danego miasta taką opcję);
- dodatkowe możliwe usługi (kurier umyślny, dostawa na rano, dostawa w sobotę w dużych miastach itp., dostawa na paletach i paczek o masie ponad 70 kg) wyceniane są indywidualnie.
d) Klient płaci łączną opłatę za zamówiony towar wraz z wyliczoną przez nas opłatą za transport, chyba że wybrał opcję dostawy z płatnością za usługi kurierskie przy odbiorze.
e) Czas transportu nie jest wliczony w czas realizacji zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy towar został podstawiony do dyspozycji kuriera i wystawiono zlecenie pobrania (liczy się data zlecenia); opóźnienie w pobraniu przesyłki przez firmę kurierską (np. z powodu działania siły wyższej) nie powoduje uznania opóźnienia w dostawie towaru.
f) Niektóre nietrwałe lub toksyczne odczynniki nie są wysyłane w piątek (lub inny dzień roboczy po którym następuje dzień wolny od pracy), chyba, że Klient zamówił usługę firmy kurierskiej polegającą na dostarczeniu przesyłki w dzień wolny od pracy (w większości firm kurierskich ta opcja jest dostępna tylko w dużych miastach).
g) Odpowiedzialność za transport i przesyłkę spoczywa na firmie kurierskiej i wydanie paczki kurierowi traktujemy jako zrealizowanie zamówienia; reklamacje Klientów dotyczące nieprawidłowych usług kurierskich będziemy zgłaszać firmie kurierskiej i wszelkie otrzymane odszkodowania i wyjaśnienia prześlemy bezpośrednio Klientowi; podstawą reklamacji usługi kurierskiej jest zawsze sprawdzenie zawartości przy kurierze(!!). Dlatego ZAWSZE należy sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze zanim podpisze się list przewozowy; w przypadku stwierdzenia uchybień, szkód, braków itp. należy zażądać od kuriera by sporządził protokół, który będzie podstawą reklamacji.

6. Nieterminowe odebranie zamówionych towarów (odczynników)
a) w przypadku nieodebrania w terminie zamówionych i opłaconych towarów, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty w wysokości 50,00 zł netto za każdą paczkę o wadze poniżej 5 kilogramów za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania tych towarów (w przeliczeniu na jedno opakowanie). W przypadku paczek lub opakowań większych niż 5 kg, opłata za magazynowanie wynosi 85,00 zł/kg netto za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania. W przypadku wymogu przechwowywania paczki w warunkach chłodniczych opłata pobierana jest w wysokości trójkrotnie wyższej. W przypadku wymogu przechwowywania paczki w warunkach mroźniczych opłata pobierana jest w wysokości pięciokrotnie wyższej. W przypadku, gdy kwota opłaty przewyższy wartość zamówionych towarów, są one zajmowane na pokrycie tej opłaty i zamówienie uważa się za zrealizowane.
b) W przypadku, gdy towar wysyłany pocztą kurierską nie został odebrany, a przez to został zwrócony do nadawcy - koszty zwrotu (dodatkowy koszt przesyłki zgodny z ofertą dla danej przesyłki + opłata ryczałtowa 25 zł netto) są potrącane z kwoty przedpłaty - w tym przypadku również ma zastosowanie ppkt. a).

7. Obsługa osób fizycznych oraz obowiązki Nabywcy (dopłaty za obsługę osób fizycznych)
a) Obsługujemy również osoby fizyczne; u nas może kupić każdy, kto interesuje się chemią. W przypadku sprzedaży odczynników osobom fizycznym są one zobowiązane przedstawić dowód osobisty lub też czytelną kopię lub skan strony dowodu osobistego ze zdjęciem, danymi osobowymi oraz adresem (dane te można przesłać: faxem, e-mailem, pocztą).
b) Osoba lub podmiot nabywający niektóre odczynniki (zwłaszcza trucizny, żrące kwasy i substancje służące do wytwarzania prekursorów narkotyków) zobowiązany jest wypełnić szczegółowo odpowiednią Deklarację końcowego użytkownika, którą można przesłać na nasz adres - faxem, e-mailem, pocztą.
c) W przypadku złożenia nieprawdziwej deklaracji lub w przypadku otrzymania informacji od odpowiednich służb (Sanepid, policja, inspektor d/s substancji chemicznych itp.), iż dana osoba lub podmiot gospodarczy jest podejrzewany o nielegalną działalność, zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia oraz do zajęcia całości wpłaconych zaliczek (przedpłat), na poczet kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu prokuratorskim lub sądowym oraz na poczet opłat za magazynowanie towaru. Deklaracja końcowego użytkownika oraz inne dostarczone dokumenty są weryfikowane przez nasz dział prawny w chwili, gdy zamówiony towar jest gotowy do wysyłki; dział prawny może prosić o uszczegółowienie złożonych deklaracji (zwłaszcza, gdy podane informacje są zbyt ogólnikowe) oraz prosić o dobrowolne dostarczenie innych dokumentów (które choć nie są wymagane) to pomagają uwiarygodnić podany cel zakupu odczynnika.
d) Sprzedawane przez nas odczynniki są zawsze wykonywane ściśle na indywidualne zamówienie Klienta, więc opłacone (aktywowane) zamówienie nie może być anulowane bez zgody sprzedającego.
e) Sprzedawane przez naszą firmę odczynniki nie są produktami konsumpcyjnymi w rozumieniu odpowiednich ustaw o ochronie praw konsumenckich.
f) Nasze towary służą najczęściej do specjalistycznych celów, więc osoby bez odpowiedniej wiedzy prosimy o nie nabywanie odczynników bez wcześniejszej konsultacji ze specjali stą.
g) Nabywca odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego posługiwania się odczynnikami chemicznymi, które bardzo często są wysoce szkodliwe, toksyczne, żrące lub łatwopalne.
h) Pod groźbą odpowiedzialności cywilnej (odszkodowanie i zadośćuczynienie), Nabywca bierze na siebie odpowiedzialność za nieprzemyślane zakupy odczynników, w tym za straty spowodowane zwrotem tych odczynników.
i) Sprzedaż odczynników jest prowadzona wyłącznie dla firm, a osoby fizyczne nabywają odczynniki warunkowo, pod warunkiem, że nie wycofają się z zakupu towaru (nie dotyczy to uzasadnionych zwrotów gwarancyjnych), pod groźbą kary w kwocie 120% ceny towaru; oznacza to, że każda osoba fizyczna, które chce nabyć nasz produkt, będzie w kontaktach z nami traktowana jak firma (osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
j) Nabywca składając zamówienie zgadza się na niniejsze zasady, a w szczególności ręczy, że zamówione przez niego odczynniki są wykonywane na jego indywidualne zamówienie i nie podlegają możliwości zwrotu (nie ma możliwości odstąpienia od umowy zakupu), za co Nabywca ręczy ewentualną utratą równowartości zwracanych towarów; składając zamówienie Nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest dołączyć Deklaracje konsumenta.
k) Jeśli Nabywca nie akceptuje naszych zasad, to przyjmujemy, iż nie może on nabywać naszych produktów (które przeznaczone są głównie dla firm) oraz przyjmujemy, że wpłacone przez taką osobę fizyczną kwoty i przedpłaty były darowizną na rzecz prowadzonych przez nas badań.
l) Zamówione przez Nabywcę odczynniki są wykonywane i przygotowane do wydania, po otrzymaniu wpłaty należności, ale niedopełnienie warunków formalnych i niezgodne z prawem przeznaczenie substancji, może powodować, iż odczynnik pozostanie na stanie naszego magazynu do czasu wypełnienia wszelkich wymogów formalnych i prawnych (uwaga: za czas magazynowania może być pobierana opłata!); za zgodność transakcji z prawem odpowiada Nabywca! - oznacza to, że nasze biuro sprawdza zgodność transakcji z prawem po wykonaniu kompletacji odczynników (tuż przed wysyłką).
ł) Nasze biuro może odpłatnie przygotować informację prawną o możliwości nabycia konkretnego odczynnika do konkretnych celów. Podstawowy koszt takiej usługi to 1450,00 zł netto (koszt ten może być wyższy dla pewnych odczynników lub przy dodatkowych potrzebach Klienta).
m) Opłaty za obsługę osób fizycznych są wyszczególnione w tabeli w pkcie 7a.
n) W niektórych wypadkach, opłata, o której mowa w ppkcie m), może być ustalona już po przesłaniu Klientowi oferty i po otrzymaniu przedpłaty w/g przesłanej mu faktury proforma, a przed wysyłką odczynnika do Klienta; w takiej sytuacji Klient może zdecydować o odstąpieniu od zamówienia, a wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w ciągu ok. 30 dni na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w pisemnej rezygnacji.

7a. Opłaty ubezpieczenia ryzyka prawnego (w tym przy obsłudze osób fizycznych)
Przy sprzedaży niektórych odczynników a także przy obsłudze osób fizycznych, doliczana jest opłata ubezpieczenia ryzyka prawnego. Opłatę tę stosuje się w/g poniższej tabeli.
klasa ryzyka odczynnikawysokość opłat [netto]
grupa nabywców HFgrupa nabywców DPgrupa nabywców SP
C
substancje żrące i szkodliwe (kwasy, zasady i inne)
145,00 zł0,00 zł0,00 zł
Y
legalne substancje podwójnego zastosowania w pirotechnice (mogące służyć do wytwarzania mat. wybuchowych)
250,00 zł100,00 zł0,00 zł
P
legalne substancje podwójnego zastosowania (mogące służyć do wytwarzania substancji psychoaktywnych)
980,00 zł210,00 zł0,00 zł
T
substancje trujące
1240,00 zł250,00 zł0,00 zł
RX
substancje kontrolowane (wymagające specjalnych koncesji/pozwoleń/rejestracji)
4850,00 zł3650,00 zł3150,00 zł
Objaśnienia:
HF: osoby fizyczne nieprowadzące dz. gosp.; dotyczy także osób fizycznych z zagranicy;
DP: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne nie prowadzące działalności gopodarczej oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą aktywnie krócej niż 3 lata;
SP: osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą aktywnie dłużej niż 3 lata, uczelnie wyższe, szkoły publiczne, instytuty PAN, państwowe instytuty badawcze.


7b. Dodatkowe opłaty związane z obsługą Klientów
Zryczałtowana opłata karna za obsługę transakcji, w której Nabywca przedstawił dokumenty zawierające poświadczenie nieprawdy, wynosi:
a) przy zakupie towarów przez osobę fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) za kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł netto: 6500,00 zł;
b) przy zakupie towarów przez osobę fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) za kwotę wyższą niż 10.000,00 zł netto: 25.000,00 zł;
c) przy zakupie towarów przez przedsiębiorstwa, instytucje, jednostki i osoby prowadzące działalność gospodarczą opłata karna jest naliczana w podwójnej wysokości względem opłat podanych w podpunktach a i b.

8. Ważność ofert
Jeżeli w ofercie cenowej nie podano inaczej, każda nasza oferta cenowa ważna jest 7 dni lub do wyczerpania się zapasów magazynowych (dotyczy wszystkich naszych ofert składanych drogą elektroniczną i faksem). Oferty składane telefonicznie są ważne tylko w dniu złożenia oferty przez 1 godzinę (o ile nie zaznaczono inaczej).

9. Zgoda Klienta na warunki niniejszego Regulaminu
Każde zamówienie złożone po otrzymaniu naszej oferty oznacza, iż Zamawiający zgadza się na warunki zawarte w tym regulaminie. Również wpłata zaliczki lub przedpłaty oznacza, że zamawiający (oraz płatnik) zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy to ofert specjalnych i zamówień, do których wyrażono zgodę na inne warunki dostawy.

10. Realizacja zamówień
a) Jeżeli w naszej ofercie nie podano czasu realizacji zamówienia, to oznacza to, że czas ten może być dość długi (od ok. 3-4 tygodni do ok. 15-25 tygodni)
b) Za dopłatą oferujemy przyspieszoną, ekspresową lub superekspresową realizację zamówień - odpowiednie dopłaty oraz czas realizacji dla konkretnego towaru podajemy w naszych pisemnych ofertach.
c) Za datę wpływu zamówienia uważa się bieżący dzień pod warunkiem wpłynięcia zamówienia i jego aktywacji do godz. 11:00; aktywacje zamówień wykonane po tej godzinie będą oznaczały, że zamówienie zostało złożone w następnym dniu roboczym po dokonaniu aktywacji (lub dniu wolnym o ile realizacja zamówienia ma odbywać się w dni standardowo wolne od pracy).
d) Po otrzymaniu zamówienia generowana jest elektroniczna faktura pro forma (przesyłana na adres e-mail Zamawiającego), którą należy opłacić zgodnie z instrukcją zawartą w tej fakturze.
e) Zamówienie uważa się za aktywowane z chwilą otrzymania prawidłowego potwierdzenia, że odpowiednia należność za fakturę pro forma wpłynęła na nasz rachunek bankowy lub do naszej kasy.
f) Za prawidłowe wpłaty należności uważa się przelew zatutyłowany zgodnie z instrukcją na fakturze pro formie lub wpłata gotówki w kasie z prawidłowym opisem wpłaty; wpłata należności z błędnym tytułem lub w kwocie mniejszej od wymaganej może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia - za datę aktywacji zamówienia uważa się wtedy datę ręcznego przypisania danej płatności do złożonego zamówienia.
g) W przypadku firm, które nie są zobowiązane do dokonania przedpłaty, przesłane zamówienie (o ile zawiera wszelkie wymagane dane) jest od razu aktywne, lecz obowiązują tu również zasady podane w podpkcie. c)
h) Dostarczone przez naszą firmę towary nie podlegają zwrotowi (nie dotyczy zwrotów gwarancyjnych), chyba, że pod groźbą utraty przez Nabywcę prawa do zwrotu należności uiszczonej za te towary.
i) Podany w naszej ofercie czas realizacji zamówienia, uważa się za dopełniony, jeżeli z powodu święta lub dnia wolnego od pracy wypadającego w ostatnim możliwym dniu realizacji zamówienia, nadanie przygotowanej przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, nastąpiło w pierwszym dniu pracy po tym terminie (chyba, że Nabywca wyraźnie zadeklarował chęć pokrycia wysokich kosztów nadania przesyłki w dzień wolny od pracy).

11. Reklamacje
Reklamacje na wysłany towar przyjmujemy bez ograniczeń czasowych o ile dotyczą np. pomyłki (zamiana towaru); reklamacje dotyczące parametrów jakościowych towaru są przyjmowane przez okres gwarancyjny towaru; reklamacje należy zgłaszać e-mailem z podaniem wszystkich parametrów dostawy.

12. Obsługa bezpośrednia w biurze handlowym (!!)
Instytut Północny jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości specjalistycznych odczynników. Niższe ceny produktów wynikają z hurtowej sprzedaży i masowej obsługi Klientów. Dlatego nasz dział handlowy obsługuje Klientów głównie wysyłkowo, gdyż to pozwala na optymalizację kosztów obsługi zamówień. Kontakt z Klientami odbywa się za pośrednictwem internetu (poczta e-mail). Możliwe jest także uzyskanie oferty telefonicznej, ale jest ona zwykle mniej korzystna i ważna jest tylko w dniu jej uzyskania.
Możliwe jest również obsłużenie Klienta w naszym biurze, ale może się to wiązać z wyższymi cenami towarów, gdyż taka obsługa jest traktowana jak usługa pogotowia odczynnikowego; nasze pomieszczenia biurowe nie są przystosowane do bezpośredniej obsługi detalicznej wielu Klientów i sprzedaży bezpośredniej, choć oczywiście możliwy jest odbiór i załatwienie spraw bezpośrednio w naszym dziale handlowym.
Ponieważ nasi handlowcy wyjeżdżają często do Klientów oraz załatwiają inne sprawy poza biurem, więc przed wizytą w naszym biurze, koniecznie należy umówić się telefonicznie na przyjazd i spotkanie, gdyż w przeciwnym razie biuro handlowe może okazać się zamknięte. Dane kontaktowe na dole strony.

13. Dokumenty finansowe wystawiane do każdej transakcji lub przed jej zawarciem
a) Przed zawarciem transakcji wystawiamy takie dokumenty jak:
- kalkulacja e-mailowa lub faxowa na podstawie zamówienia i naszej oferty, z podaniem kwoty do wpłaty i konta do przelewu;
- faktura proforma (przesyłana e-mailem lub faxem).
b) Do każdej transakcji wystawiamy następujące dokumenty finansowe:
- faktura zaliczkowa (przesyłana e-mailem);
- (na życzenie) rachunek (m.in. dla osób fizycznych);
- faktura VAT (dołączana do towaru lub przesyłki) ewentualnie w formie elektronicznej;
- duplikat faktury (w formie elektronicznej);
wystawienie faktury VAT możliwe jest tylko na życzenie Klienta wyrażone PRZED realizacją zamówienia. Późniejsze wystawienie faktury VAT może wiązać się z dodatkowymi kosztami;
c) Nie pobieramy opłat za faktury i dokumenty finansowe:
- wystawione i przesłane w formie elektronicznej
- przesyłane drogą faksową;
- papierowe dołączone do towaru lub przesyłki.
d) Pobieramy opłaty za dokumenty finansowe wysyłane pocztą niełącznie z towarem (rachunki, faktury proforma, faktury VAT, duplikaty faktury) w następującej wysokości:
- list kurierski: 26,00 zł netto;
- list polecony: 16,00 zł netto
Powyższe opłaty pobierane są za każdy list bez względu na ilość zawartych w nim dokumentów, chyba, że waga listu przekroczy 1 kg.

14. Kwestie prawne i legalność sprzedaży
a) Za legalność transakcji odpowiada Nabywca; oznacza to, że po wpłaceniu przedpłaty i stwierdzeniu, iż dana substancja nie może być przedmiotem transakcji w danym stanie prawnym Nabywcy, nie ma możliwości wycofania się z zamówienia i zwrotu przedpłaty, a towar oczekuje na uzyskanie przez Nabywcę odpowiednich uprawnień do zakupu. Jeśli towar pozostaje w magazynie, to naliczane są opłaty za magazynowanie aż do wyczerpania się przedpłaty.
b) W przypadku zmiany przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, w trakcie realizacji zamówienia, również zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania dostaw i obciążenia Nabywcy kosztami mimo niewydania towaru.
c) W przypadku, gdy status prawny towaru zmienił się w trakcie realizacji zamówienia (w trakcie produkcji lub procedury importu), zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego obliczenia ewentualnej różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą przedpłaty a kosztami poniesionymi do czasu ujawnienia (np. przez Nabywcę) zmian sytuacji prawnej towaru; różnica ta będzie traktowana jako nadpłata, którą Nabywca będzie mógł wykorzystać tylko na zamówienie innych legalnych i niekontrolowanych produktów w/g odrębnej oferty (nadpłata ta może być zerowa co oznacza, że cała kwota przedpłaty zbilansowała koszty produkcji/dostawy itp.).
d) Ryzyko zmian prawnych ponosi Nabywca, który może na tę okoliczność wykupić ubezpieczenie w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej.
e) Istnieje możliwość wykupienia u nas usługi monitoringu prawnego (MP) oraz ewentualnej gwarancji zwrotu pełnej przedpłaty w przypadku zmiany statusu prawnego towaru (GZ) - są to jednak usługi dodatkowe, na które należy uzyskać odrębną ofertę handlową; standardowo wszystkie nasze oferty nie zawierają opcji monitoringu czy też opcji gwarancji zwrotu.
f) W kwestiach spornych przyjmuje się, że przedpłata wpłacona na wykonanie lub dostarczenie towaru kontrolowanego, który nie może być wydany Nabywcy, jest kwotą, która pokrywa wyłącznie koszty opinii prawnej stwierdzającej, że dany towar nie może być przedmiotem transakcji z podmiotem jakim jest Nabywca; w takim wypadku wystawimy fakturę lub rachunek za wydanie opinii lub za wykonanie ekspertyzy technologicznej.
g) Aby uniknąć przypadków utraty wpłaconej kwoty bez dostarczenia zamówionego towaru, Nabywca powinien we własnym zakresie sprawdzić stan prawny danego produktu, gdyż nasze biuro handlowe nie świadczy bezpłatnie doradztwa prawnego i wykonując oferty cenowe nie dokonuje sprawdzenia statusu prawnego danej substancji (przyjmujemy, że kontrahent składający zapytanie lub zamówienie posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na nabycie danego produktu).

15. Dane Sprzedawcy
a) Adres korespondencyjny:
Pion Gospodarczy IP
ul. Rogowska 127B pok. 201
54-440 Wrocław
tel. 600-600-338

UWAGA: biuro handlowe/sekretariat nie jest zawsze gotowe do przyjęcia nieumówionych interesantów - z góry przepraszamy. Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny przed wizytą (por. pkt. 12 regulaminu).

b) Dane przedsiębiorstwa:
dostawcą wszystkich odczynników i aparatury laboratoryjnej jest:
Dział Zaopatrzenia Naukowego i Przemysłowego ODCZYNNIKI.EU
Pion Gospodarczy
INSTYTUT PÓŁNOCNY
ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław
(adres korespondencyjny podano w ppkcie a.)
NIP: 8951982219; REGON: 021366182
KRS: 0000364819

Copyright © ODCZYNNIKI.EU | Laboratorium Chemiczne IP | 2011-2021